Hrvatske reprezentacije

Hrvatska - Portugal 3:0

Hrvatska - Portugal 3:0