Hrvatske reprezentacije

Hrvatska - Republika
Koreja 0:2

Hrvatska - Republika Koreja 0:2