Hrvatske reprezentacije

Hrvatska - Crna Gora 4:0

Hrvatska - Crna Gora 4:0