Hrvatske reprezentacije

Hrvatska - Republika
Koreja 3:0

Hrvatska - Republika Koreja 3:0