Hrvatski nogometni savez

Kontakti

Budite slobodni obratiti nam se putem navedenih kontakata.

Kontakti

Molimo da Vaše upite pošaljete na e-mail adresu ureda koji je zadužen za dotičnu problematiku, kako biste dobili pravovremeni i što kvalitetniji odgovor:

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ

 

Adresa: Ulica grada Vukovara 269 A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 1 2361 555
Fax: +385 1 2441 500
e-mail: info@hns-cff.hr

 

TAJNIŠTVO:
e-mail: tajnistvo@hns-cff.hr

 

MEĐUNARODNI URED:
e-mail: international@hns-cff.hr

fax: +385 1 2441 501

 

URED ZA LICENCIRANJE KLUBOVA: 
e-mail: licenciranje@hns-cff.hr

fax: +385 1 2441 501

 

FINANCIJSKI URED:
e-mail: racunovodstvo@hns-cff.hr

 

PRAVNI URED:
e-mail: pravni@hns-cff.hr

fax: +385 1 2441 505

 

ODNOSI S MEDIJIMA:
e-mail: press@hns-cff.hr

 

ODJEL NOGOMETNIH SUDACA:
e-mail: komisija-sudaca@hns-cff.hr

fax: +385 1 2441 503

 

URED ZA SIGURNOST / SECURITY:
e-mail: sigurnost@hns-cff.hr

 

URED ZA ULAZNICE:
e-mail: ulaznice@hns-cff.hr

 

NOGOMETNA AKADEMIJA:
e-mail: nogometna.akademija@hns-cff.hr

fax: +385 1 2441 508

 

URED ZA VETERANSKI NOGOMET:
e-mail: veterani@hns-cff.hr

 

URED ZA LICENCIRANJE TRENERA:
e-mail: licenciranje-trenera@hns-cff.hr

 

URED ZA REGISTRACIJU IGRAČA I KLUBOVA:
e-mail: registracije@hns-cff.hr

 

ARBITRAŽNI SUD:
e-mail: arbitraznisud@hns-cff.hr

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:
e-mail: sluzbenikzainformiranje@hns-cff.hr