Hrvatski nogometni savez

Ulaznice

Prodaja i distribucija ulaznica za svaku od pojedinih utakmica u načelu počinje 20-30 dana prije same utakmice.

Ulaznice
foto: Drago Sopta/HNS
  • Vijesti
  • Opći uvjeti
Još vijesti

OPĆI UVJETI U SVEZI ULAZNICA ZA UTAKMICE HRVATSKE NOGOMETNE REPREZENTACIJE

1.
Hrvatski nogometni savez («HNS») je isključivi vlasnik svih ulaznica («Ulaznice») za utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije («Utakmica»). Svako korištenje Ulaznica i odredbe vezane uz ulazak na stadion («Stadion») na kojima se igra Utakmica predmet su ovih Općih Uvijeta u svezi ulaznica za utakmice hrvatske nogometne reprezentacije («OU») koje je utvrdio HNS, pravila Stadiona te svih drugih primjenjivih zakona i propisa.
Svaki kupac, nositelj ili korisnik Ulaznice mora poštivati odredbe OU.

2.
Sve osobe koje žele pristupiti Stadionu bez obzira na dob moraju imati Ulaznicu.
Nositelj Ulaznice prihvaća i suglasan je da HNS ima pravo prikupiti, pohraniti i koristiti njegove osobne podatke u svrhu organizacije i administracije Utakmice. HNS može prenijeti takve osobne podatke trećim stranama prvenstveno u svezi s organizacijom i administracijom prodaje Ulaznica i/ili u svrhu bilo koje relevantne zaštitne i sigurnosne mjere za Utakmicu.
Osim ukoliko nije drugačije utvrđeno ovim OU, samo osoba označena na Ulaznici kao nositelj Ulaznice može koristiti Ulaznicu za potrebe ulaska na Stadion ili koristiti druga prava kao nositelj Ulaznice, a kako je utvrđeno ovim OU. HNS je ovlašten, ali nije obvezan, obavljati identifikacijsku provjeru prilikom predočenja Ulaznice od strane nositelja Ulaznice na Stadionu.

3.
Niti nositelj ulaznice niti bilo koja druga osoba ne mogu prenijeti ili dodijeliti bilo koja prava koja proizlaze iz Ulaznice, kao niti samu Ulaznicu, trećim stranama bez ranije suglasnosti HNS-a. HNS je ovlašten ne dati svoju suglasnost posebno ako nositelj Ulaznice ili osoba kojoj je ista prenijeta namjerava:
- prenijeti prava ili Ulaznicu pojedincu kojemu je iz sigurnosnih razloga zabranjeno prisustvovanje nogometnim utakmicama; ili
- preprodati Ulaznice; ili
- prenijeti ili koristiti prava ili Ulaznicu za potrebe reklamiranja, prodaje ili u promotivne svrhe ili kao nagradu, poklon, u natjecanju ili lutriji ili kao dio nedozvoljenog «hospitality» paketa ili putničkog paketa.

4.
Ako se takva prava ili Ulaznice prenose uz suglasnost HNS-a, osoba na koju je ulaznica prenesena zatražit će izdavanje nove Ulaznice. Ako se takva prava ili Ulaznica prenosi ili koristi u neku od gore označenih nedozvoljenih svrha, bez ranije pismene suglasnosti HNS-a, nositelj ulaznice biti će u prekršaju ovih OU, takva Ulaznica će se automatski proglasiti nevažećom i može se poništiti elektronskim ili drugim putem. HNS može osobi u posjedu Ulaznice odbiti mogućnost ulaska na Stadion ili takvu osobu udaljiti sa Stadiona, te HNS toj osobi neće refundirati vrijednost te ulaznice.

5.
Svi nositelji Ulaznica potvrđuju da se kreću na i oko Stadiona na vlastitu odgovornost.
HNS ne preporuča dolazak na Utakmicu osobama mlađim od 4 (četiri) godine, a osobe mlađe od 16 godina moraju biti u pratnji odrasle osobe.
U slučaju incidenta koji može dovesti do šteta ili gubitaka koji uključuju (i) ozljedu koja izazove smrt, (ii) tjelesnu ozljedu ili (iii) permanentno oštećenje zdravlja, HNS je odgovoran samo ako netko od njegovih ovlaštenih predstavnika ili agenata izazovu takvu štetu ili gubitak svojim nemarom ili namjerom.
U odnosu na sve ostale incidente kojima se izazove šteta ili gubitak (ali isključujući incidente koji uključuju fundamentalno nepoštivanje ugovora od strane HNS-a), HNS će biti odgovoran samo za štete i/ili gubitke koje pretrpi nositelj Ulaznica ako je takva šteta i/ili gubitak izazvan namjernim neodgovarajućim ponašanjem ili nemarom ovlaštenih predstavnika ili agenata HNS-a. U odnosu na gubitak ili štete koje nastanu uslijed nefundamentalnih nepoštivanja ugovora nemarom, odgovornost HNS-a je ograničena na štetu koja je predvidljiva i tipična za ugovore takve prirode.

6.
Nositelj Ulaznice ako napusti Stadion neće biti ponovo pušten s istom Ulaznicom.

7.
Nositelji Ulaznica ne mogu snimati (osim u privatne svrhe), prenositi ili na bilo koji način obavljati prijenos preko Interneta ili drugih medija, uključujući mobilne uređaje, zvuka, slika, opisa ili rezultata Utakmice, u cijelosti ili djelomično, ili pomagati drugoj osobi (osobama) u obavljanju ovih aktivnosti, bez ranije pismene suglasnosti
HNS-a. Oprema i predmeti koji se koriste u te svrhe ne smije se unositi na Stadion bez ranije pismene suglasnosti HNS-a.

8.
Fotografije ili snimke koje je snimio nositelj Ulaznice tijekom prisustvovanja Utakmici mogu se koristiti samo u osobne, nekomercijalne svrhe (isključujući objave na internet portalima i drugim medijima pogodnim za izvještavanje javnosti), te se ne smiju komercijalno koristiti na bilo koji način od strane bilo kojeg entiteta, bez ranije pismene suglasnosti HNS-a.

9.
Svaki nositelj Ulaznice daje svoju suglasnost da HNS ili oni koji on imenuje mogu besplatno koristiti nositeljev glas, sliku, uživo ili u video snimci, prijenosu ili drugoj vrsti snimke, fotografije ili putem drugog medija sada ili u budućnosti, a sve u svezi Utakmice.

10.
Zbog sigurnosnih razloga, te kako bi se osigurala redovno i nesmetano odvijanje Utakmice, nositelj Ulaznice mora slijediti upute HNS-a, sigurnosnog osoblja, policije i administracije na Stadionu na kojem se održava Utakmica. Svaki nositelj Ulaznice treba surađivati s policijom, HNS-om, administracijom Stadiona i sigurnosnim osobljem ukoliko se od nositelja Ulaznice traži predočenje nositeljevog identiteta na događaju, u obliku službenog dokumenta s fotografijom, ili suglasnost za konfiskaciju zabranjenih predmeta koje posjeduje.
Pirotehnika, sve vrste oružja, staklene boce, kantice ili alkoholna pića, nedozvoljene droge ili drugo što može pokvariti užitak, ugodu i sigurnost ostalih sudionika, igrača ili službenih osoba zabranjeno je i ne smije se unijeti na stadion. Pojedince koji su pod utjecajem alkohola ili droga ili koji ponašaju ili se čini da se ponašaju nasilno ili suprotno javnom redu, može se udaljiti sa Stadiona.

11.
Svaki kupac, nositelj ili korisnik Ulaznice odgovoran je za propisno korištenje Ulaznice. On će nadoknaditi štetu i izuzeti HNS od bilo kakvih potraživanja za štetu i odgovornost, pretrpljenih ili nastalih u svezi s kršenjem ovih OU, pravila Stadiona ili bilo kojih druigih primjenjivih zakona ili propisa.

12.
Svi promotivni, komercijalni, politički ili vjerski predmeti bilo koje prirode, uključujući ali ne ograničavajući se na zastave, oznake, simbole, letke, zabranjeni su i ne mogu se unijeti na Stadion.

13.
HNS zadržava pravo promjena vremena, datuma i mjesta odigravanja Utakmice u slučaju nepredviđenih okolnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na događaje više sile ili zabrinutosti u odnosu na sigurnost.
U slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti koje dovode do promjena vremena, datuma i mjesta Utakmice, uključujući one gore označene, nositelj Ulaznice ima pravo ako je moguće dobiti Ulaznicu iste kategorije kao što je bila njegova prvobitna Ulaznica. Ako se Utakmica ili promijenjena Utakmica otkaže ili nema raspoložive Ulaznice za promijenjenu Utakmicu, nositelj Ulaznice dobiti će refundaciju po nominalnoj vrijednosti Ulaznice. Ukoliko nositelj Ulaznice nije u mogućnosti prisustvovati promijenjenoj utakmici, refundirati će mu se cijena ulaznice putem razmjene uoči utakmice, te sukladno odobrenju HNS-a.

14.
Ukoliko neke od odredbi ovih OU postanu nevažeće, neučinkovite ili neprovedive u cijelosti ili djelomično, to se ne odnosi na valjanost, učinkovitost i provodivost ostalih uvjeta iz ovih OU-a.
Nositelj Ulaznice će poštovati sve odredbe vezane uz gledatelja koje izdaje HNS, te sve dodatne odredbe HNS-a koje se mogu povremeno izdavati, a u odnosu na (i) opisano ponašanje ili predmete koji su zabranjeni na stadionima i (ii) koji se odnose na druge sigurnosne zahtjeve. Takve dodatne odredbe nalaze na internet stranici www.hns-cff.hr i na zahtjev se mogu dobiti od Hrvatskog nogometnog saveza, Ulica grada Vukovara 269a, Zagreb.

15.
Mjesto nadležnosti za sve sporove proizišle iz ovih OU je Zagreb.